Høydepunkter

→ Lederansvar for remote produksjonsteam og kommunikasjon med lederteamet i Norge.

→ Utvikling av strategi for YONGs merkevare og produkt.

→ Re-design og omstrukturering av eksisterende nettside og læringsplattform.

→ Utviklet og implementerte nye produksjonsrutiner og verktøy.

→ Grafisk design og ansvar for kommunikasjonsmateriell i Norge og utenlands.
Om selskapet 

YONG er en bedrift som styrker og hjelper unge profesjonelle mellom 20-34 år, med å skape en meningsfylt karriere og et godt arbeidsliv. YONG ble stiftet 2021 og er basert på Karriereboka av Amund Fjeldstad.

I forlengelse av boken ble en digital læringsplattform skapt. Plattformen ble en plass for utveksling av erfaringer, få ekspert hjelp og tilegne seg verktøy for å lykkes i arbeidslivet. Merkevareledelse & strategisk ansvar

Ledet remote team i Cape Town. Sikret god flyt i idé- og produksjonsfase. Produserte over 200 læringsvideoer og ca 200 SoMe-poster. Økte følgerbase på Instagram med 187%, TikTok med 93% og LinkedIn med 103% over 7 måneder.

Ansvarlig for markedsaktiviteter og kommunikasjonsarbeid. Initierte og designet kampanjer, implementerte SEO-optimalisering, utførte brukertestinger, lagde produktveikart, UX og grafisk design.

Laget en 2-årig strategi for YONG med bruk av googles annerkjente rammeverk, OKR. Strategien bestod av tre deler: overordnet firma strategi, produktstrategi og SoMe-strategi.


Sosiale medier mockup Yong
Et utvalg av poster fra Instagram, vi publiserte også på Linkedin og Tiktok.


Tags: Art Direction, Grafisk, UX/web design, strategi & lederansvar.

Mail meg, eller send en  DM, eller en Tekst melding. Eller kanskje,  Ring. Uansett, kan dette bli starten på noe spennende.

Nettside designet av meg.
Signe Louise Hamann © 2024